Ancientní mudrci spekulovali nad spoustou pozoruhodných témat, z nichž některá byla do dnešních časů vyřešena, jiná nikoliv; u některých se dokonce různí názory na toto - vzpomeňme například kvadraturu kruhu. Dále je zde třeba problém trisekce úhlu, tj. rozdělení úhlu na tři shodné úhly - tohle se do dneška nikomu nepodařilo(!), ačkoliv na rozdíl od kvadratury je existence řešení nabíledni, neboť opačná úloha je triviální, abych tak řekl. U kvadratury kruhu se problém jeví z obou stran stejně zapeklitě. No, přejděme od těchto praktických úvah k abstraktnějším nebo naopak, podle toho z kama se na to díváte.

Co je to krása??? Nebo, co je krásné??? Tihle na to šli zgruntu. Začali tím, že se pokusili rozdělit úsečku na 2 díly tak, aby to bylo co nejkrásnější - za krásné je implicitně považováno to, co je "přiměřené", "tak akorát", "ve správném=vyváženém poměru k sobě samu&Universu". Tohle je definice Zlatého Řezu, dle mého názoru nejelementárnější. Úloha, jakkoliv se zdá mizerně definovaná, je řešitelná pomocí zákl. matematiky či geometrie. Ne, polovina to vskutku není. To by bylo jen průměrné řešení! A ejhle!!! Co nám to tu vypadlo??!?? Což to není základním fraktálem Naší Hvězdy, kterou zaklínáme kdeco, před kterou se kdekterá stvůra třese a poslouchá jejího Pána? Ale proč?? Tak, vy mágové&čarodějnice, popadnetě tužku&kružítko a vytvořte dokonalý PENTAGRAM! Pokud najednou zjistíte, že to, o čem jste se domnívali že je stejně snadné jako třeba sestrojit hexagram či trojúhelník, není jen tak, máte pravdu. Nezbývá vám, než udělat syntézu euklidovské geometrie hodnou Magistra Templi, nebo se obrátit na pomoc k učeným knihám; nebo udělat quantový skok k mému posvátnému érportu&mávaje zuřivě příložníkem&kružítkem zařvat: Tak ven s tím!!!

A anděl s neuvěřitelným půvabem poskládal svých 5 křídel a byl ten tam.