Předmluva překladatele
Z hlubin středověku staví dávný mág, ctihodný doktor a učenec, dvorní astrolog anglické královny etc., před naše zraky dle jeho doznání inspirovanou knížečku o elementárních principech Universa. Tento studijní alchymisticko-kabalistický materiál se od dob svého vzniku až do dneška těší značné pozornosti v okultních kruzích. Síla tohoto zaklínadla, černi zformované na bílém papíře, pronikla až do úrovně současného cybersvěta Internetu, kde jsem získal materiál pro překlad... Dílo tohoto obnovitelele enochiánské magie jakoby jevilo podivnou spřízněnost s atmosférou nastávajícího přelomu věků.
Text začíná pojednáním o geometrii kosmopolitních astrologicko-astronomických symbolů, podrobně se věnuje rozboru mystéria symbolu Kříže a přináší též diagramy upotřebitelné pro operace Velkého Díla. Svého času nalezl zde inspiraci i A.Crowley.
K překladu mne mimo zvláštní duchovní spřízněnosti s autorem popohnala i absence tohoto dílka v češtině. Hrubý překlad jsem udělal z ruské verze od Gleba Kutuzova, pak jsem jej konfrontoval s originální anglickou verzí, která se však na Internetu objevila až ke konci práce, aby během dvou dnů zase zmizela... Naštěstí zůstal záznam na harddisku. Poděkování za pomoc při grafické restauraci figur patří mému nejmladšímu bratru Carlosovi.
Věnováno mému otci.

 

Dr. John DEE

*13.6. 1527 London +?.10. 1608 Mortlake

Knížka obsahuje 24 kapitol-teorémů, ukázka je XVI. teorém.

Ukázka ilustrace z teorému XXIII.

Kterak knihu získat?

 

Main Page

mail